ALV 2020

De Algemene Leden Vergasdering (ALV) van 2020 zal worden gehouden op dinsdag 25 februari van 20.00 - 21:30 op het tennispark.

Agenda (wijzigingen voorbehouden)

1.    Opening
2.    Afmeldingen
3.    Vaststellen agenda
4.    Bestuursmededelingen
5.    Benoemingen
       Gineke van de Velde heeft besloten haar functie (secretaris) neer te leggen. Het bestuur heeft Erik Mobach bereid gevonden om deze funtie te vervullen. Erik zal tevens de ledenadministratie van Otto van der Velden overnemen.
6.    Competitie
7.    Notulen ALV 2019
8.    Jaarverslag 2019
9.    Verslag kascommisie
10.  Financiële rekening en verantwoording
11.  Benomeing nieuwe kascommissie
12.  Bespreken begroting en vaststellen contributies
13.  Rondvraag
14.  Sluiting

De notulen en de voorgestelde begroting kan je bekijken op deze pagina als je bent ingelogd

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 050

TV Glimmen

Markeweg 2
9756 BZ Glimmen