ALV 2021

Op dinsdag 16 februari 2021 zal de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Glimmen worden gehouden. De vergadering zal digitaal worden gehouden. De details vind je onderaan dit bericht. De vergadering begint om 19:30 en zal tot uiterlijk 21:00 duren.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Afmeldingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Goedkeuren notulen ALV 2020
 5. Bestuursmededelingen
 6. Stichting Tennispark Glimmen
 7. Benoemingen
 8. Competitie
 9. Jaarverslag 2020
 10. Verslag kascommisie
 11. Financiële rekening en verantwoording
 12. Benomeing nieuwe kascommissie
 13. Bespreken begroting en vaststellen contributies
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Martien, Vivienne, Erik
Bestuur TV Glimmen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 050

TV Glimmen

Markeweg 2
9756 BZ Glimmen