Contributie 2018

Contributie:
De contributie 2018 voor het lidmaatschap van TV Glimmen bedraagt:
Seniorlid € 135,-
Juniorlid € 95,-
Competitielid € 67,50

Voor gezinsleden bedraagt de korting €10,- op de bovengenoemde bedragen.
De gezinskorting geldt niet voor competitieleden.
Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Nieuwe leden, met uitzondering van competitieleden, krijgen het 1e jaar 35% korting.

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt voor een seniorlid € 32,- en voor een juniorlid € 16,- vervalt in 2018!

Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan; per e-mail aan: [email protected] 
of per post aan: ledenadministratie TV Glimmen, per adres Koelandsdrift 2, 9755 PN Onnen.
Een opzegging dient minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar te zijn ontvangen door de ledenadministratie. 

Introducées: per introductie € 5,- , max 3x per seizoen.
Het is mogelijk om mensen te introduceren. De kosten van introduceren voor zowel een seniorlid als een juniorlid bedraagt € 5,- per introductie.

Het lid dat iemand introduceert, is verantwoordelijk voor de betaling van 5 euro per introducé. Voordat de baan betreden wordt, dient op een kantinebon de naam van de introducé en van het lid te worden vermeld, waarna de penningmeester zal zorgen voor de facturering.

Per jaar mag een persoon maximaal 3 keer worden geïntroduceerd!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

050 -

TV Glimmen

Markeweg 2
9756 BZ Glimmen