ALV, 12 februari 2019, 20:00 uur, tennishuisje

04 februari 2019

Beste leden van Tennisvereniging Glimmen,

De algemene ledenvergadering van TV Glimmen zal dit jaar gehouden worden op
dinsdag 12 februari 2019 om 20.00u
in het tennishuisje bij de tennisbanen in Glimmen.
Ik nodig u namens het bestuur van harte uit deze bij te wonen.

Hier vindt u de notulen van de algemene jaarvergadering van 2018:
https://gallery.mailchimp.com/dfe53420bbf14e7e2b0e0c61a/files/5984f6f7-9de2-4853-b629-9e48a5800731/Notulen_ALV_2018_TV_Glimmen.pdf

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

AGENDA:
1    Opening
2    Afmeldingen
3    Vaststellen agenda
4    Bestuursmededelingen
5    Competitie
6    Notulen ALV 2018
7    Jaarverslag 2018
8    Jaarverslag jeugdcommissie 2018
9    Verslag kascommissie
10  Financiële rekening & verantwoording en décharge
11  Benoeming nieuwe kascommissie
12  Bespreking begroting en vaststellen contributie
13  Rondvraag
14  Sluiting


Vriendelijke groet,
Gineke van der Velden,
secretaris TV Glimmen

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 050

TV Glimmen

Markeweg 2
9756 BZ Glimmen