Corona richtlijnen

10 mei 2020

Corona richtlijnen TV Glimmen

Het tennissen is geheel vrijwillig en geschiedt op eigen risico.  

Algemeen

 • Kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden
 • De jongeren van 13-18 en de volwassenen houden de 1,5 m afstand in acht
 • Iedereen die verkouden is, hoest, koorts heeft of andere gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op Corona, blijft thuis.
 • Niezen / hoesten in de elleboog. Geen handen schudden.
 • Iedereen gaat voordat hij.zij naar de club gaat naar het toilet.
 • Het clubhuis is gesloten. Alleen in noodgevallen kan er naar binnen gegaan worden voor EHBO of een toiletbezoek
 • Er is ten allen tijden één volwassene die toezicht houdt op de jeugd / kinderen
  • Bij de tennislessen is dat Lennard
  • Bij het vrij tennissen is dat één van de ouders van de tennissendde kinderen
 • De Gemeente houdt toezicht en kan een inspectie uitvoeren.
 • Wie zich niet houdt aan de richtlijnen wordt de toegang tot het sportpark ontzegd totdat de Coronamaatregelen niet langer meer van kracht zijn
 • Leenmateriaal van de club mag niet worden gebruikt  


Vrij tennissen

 • Iedereen
  • Vrij tennissen is toegestaan op de momenten dat er geen les is.
  • Er moet vooraf digitaal worden gereserveerd. Dat kan met de KNLTB ClubApp.
  • Iedereneen desinfecteert de handen voor het tennissen en daarna.
   • Desinfectiemiddel staat klaar buiten het clubhuis
  • Iedereen neemt zijn eigen ballen mee. Markeer deze.
   • Ballen van de club mogen niet worden gebruikt.
  • Na het tennissen doet de laastse tennisser of de toezichthoudende ouder het hek op slot
  • De ballen worden thuis schoongemaakt  
 • Kinderen & jeugd
  • Maximaal 4 kinderen per baan
  • Eén van de ouders/verzorgers moet toezicht houden. Ouders van de op dat moment vrij tennissende kinderen spreken met elkaar af wie er toezicht houdt.
  • komen zo veel mogelijk alleen naar de club – muv de toezichthoudende ouder / verzorger
 • Volwassenen
  • Maximaal 4 volwassenen per baan


Tennisles

 • Iedereen
  • Lennard verzorgt de tennislessen en houdt toezicht tijdens de les op het in achtnemen van de richtlijnen.
  • We gebruiken ballen van de club.
   • Lennard zorgt voor het schoonmaken van de ballen.    
  • Iedereen desinfecteert zijn handen voor het tennissen en daarna.
   • Desinfectiemiddel staat klaar buiten het clubhuis
 • Kinderen en jongeren
  • Kinderen/jongeren komen alleen naar het sportpark en wachten buiten totdat hun les begint en houden daarbij afstand.
  • Ouders mogen niet niet op het sportpark komen tijdens de les.

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 050

TV Glimmen

Markeweg 2
9756 BZ Glimmen