Baanreglement

TENNISVERENIGING GLIMMEN - BAANREGLEMENT

Speelrecht

Alle leden hebben speelrecht tot 19.00 uur. Na 19.00 uur alleen senioren en kinderen die de basisschool hebben verlaten. Niet-leden mogen alleen spelen na introductie of uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.

Toegang tot de banen is alleen toegestaan op tennisschoenen met het goede profiel en in tenniskleding.

Competitieleden

Een competitielid heeft alleen het recht om competitiewedstrijden te spelen op de banen van TV Glimmen. Buiten die wedstrijden om mogen ze geen gebruik maken van de banen.

 
Reservering
Minimaal twee speelgerechtigde spelers kunnen een baan reserveren door een reservering via de KNLTB CLub app te doen. Er kan uitsluitend digitaal worden gereserveerd. De speeltijd bedraagt 60 minuten, inclusief slepen.

Speelrecht op een baan die vrij is, wordt met onmiddellijke ingang verkregen door inschrijving aan het begin van de eerstvolgende termijn.

Spelers die les hebben, kunnen pas reserveren nadat de les is afgelopen.

Spelers kunnen opnieuw afhangen als de gereserveerde speeltijd geheel is verstreken.

Het is mogelijk om mensen te introduceren wanneer je een baan reserveert via de KNLTB Club app. De kosten van introduceren voor zowel een seniorlid als een juniorlid bedragen € 7,50 per introductie en worden in rekening gebracht aan de introducerende speler. Er is geen limiet (meer) op het aantal keren per seizoen dat je iemand mag introduceren.Na het spelen dient men de baan te vegen, voordat de volgende termijn ingaat;

Schade of klachten over de banen dient gemeld te worden aan het bestuur. De emailadressen hiervoor kunt u vinden op de Bestuurspagina van deze website.

Training, competitie en wedstrijden

Het gebruik van de banen voor training, competitie en wedstrijden wordt door het bestuur in overleg met de trainers en de jeugdcommissie geregeld en wordt via email gecommuniceerd met de leden.

Slotbepalingen

Het bestuur is bevoegd om, in overleg met en na toestemming van het bestuur, het baanreglement tussentijds te wijzigen.

Het bestuur is gerechtigd bij niet naleven van het baanreglement, de betrokkene(n) een waarschuwing te geven. Herhaald overtreden van het baanreglement wordt aangemerkt als wangedrag. Het bestuur kan statutair de volgende sancties opleggen; berisping, tuchtrechterlijke boete, uitsluiting tot deelname van activiteiten, schorsing of royement.

Men dient de aanwijzingen van bestuursleden en de groundsman te allen tijde op te volgen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Telefonisch niet bereikbaar

TV Glimmen

Markeweg 2
9756 BZ Glimmen

KVK-nummer

02068669