Contributie 2021

Contributie:
De contributie 2021 voor het lidmaatschap van TV Glimmen bedraagt:
Seniorlid € 135,-
Juniorlid € 95,-
Competitielid € 67,50

Voor gezinsleden bedraagt de korting €10,- op de bovengenoemde bedragen.
De gezinskorting geldt niet voor competitieleden.
Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Nieuwe leden, met uitzondering van competitieleden en 'draaideur-leden', krijgen het 1e jaar korting. De contributie voor het eerste jaar* is:
Seniorlid € 90,-
Juniorlid € 60,- 
* dit eerste jaar loopt van het mement van aanvragen van het lidmaatschap tot aan het einde van het desbetreffende kalenderjaar.

Inschrijfgeld:
Er is in 2020 geen inschrijfgeld verschuldigd!

Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan; per e-mail aan: [email protected] 
of per post aan: ledenadministratie TV Glimmen, per adres Westerse Drift 123, 9752 LE Haren.
Een opzegging dient minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar te zijn ontvangen door de ledenadministratie. 

Introducées: per introductie € 5,- , max 3x per seizoen.
Het is mogelijk om mensen te introduceren. De kosten van introduceren voor zowel een seniorlid als een juniorlid bedraagt € 5,- per introductie.

Het lid dat iemand introduceert, is verantwoordelijk voor de betaling van 5 euro per introducé. Voordat de baan betreden wordt, dient op een kantinebon de naam van de introducé en van het lid te worden vermeld, waarna de penningmeester zal zorgen voor de facturering.

Per jaar mag een persoon maximaal 3 keer worden geïntroduceerd!

Rechten.

TV Glimmen zorgt voor de betaling van de bijdrage voor het KNLTB-lidmaatschap.

Senior- en juniorleden hebben speelrecht tot 19:00 uur. Na 19:00 uur hebben alleen seniorleden en leden die de basisschool hebben verlaten speelrecht.

Competitieleden betalen slechts 50% van de contributie van een senior hoofdlid. Een competitielid heeft alleen het recht om competitiewedstrijden te  spelen op de banen van TV Glimmen. Buiten die wedstrijden om mogen ze geen gebruik maken van de banen. Competitieleden dragen zelf de kosten van de KNLTB-competitiebijdrage en dienen verder zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor ballen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 050

TV Glimmen

Markeweg 2
9756 BZ Glimmen